Category Archives: Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Tolosa de Llenguadoc

Aquest estiu tornant cap a Barcelona un cop acabades les vacances vam passar 3 dies a Tolosa de Llenguadoc, i quina sorpresa! Li vaig trobar un aire tan italià que no em semblava que era a França, que també m’agrada però de diferent manera. M’hi vaig sentir tan bé que m’han quedat ganes de tornar-m’hi a passejar. Els molls de la Garona, els edificis de maons vermells, l’ambient …

Este verano regresando a Barcelona una vez acabadas las vacaciones pasamos 3 días en Toulouse, y qué sorpresa! Le encontré un aire tan italiano que tenía la impresión que no estaba en Francia, que también me gusta pero de diferente manera. Me sentí tan bien que me han quedado ganas de volver . Los muelles del Garona, los edificios de ladrillos rojos, el ambiente…

This summer, after returning to Barcelona finished the holidays spent 3 days in Toulouse, and what a surprise! The city has an atmosphere more Italian than French, in my opinion. I felt so good I have been looking forward to returning. The quays of the Garonne, the red brick buildings …

LinksCreu de Tolosa, Passejar per Tolosa, Vacances à Toulouse

Deixa un comentari

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Vondelpark

Tot i no haver-hi estat mai, per a mi Amsterdam era la ciutat de les bicicletes, els canals, els coffeeshops, els aparadors amb dones, Van Gogh i Ana Frank;  del Voldenpark no n’havia sentit parlar i no en sabia ben res. I quina sorpresa! És un lloc ideal per reposar del tragí de la ciutat. Si visiteu la ciutat i teniu la sort d’ensopegar una tarda assolellada, crec que no podeu trobar un espai millor per passejar i retornar a la calma. Els arbres, esplèndids i sumptuosos, ofereixen bones ombres i creen una atmosfera romàntica capaç de transportar-te en el temps. Molt i molt recomanable!

Links: Joost Van den Vondel, Vondelpark

A pesar de no haber ido nunca, para mí Amsterdam era la ciudad de las bicicletas, los canales, los coffeeshops, los escaparates con mujeres, Van Gogh y Ana Frank; del Voldenpark no había oído hablar y no sabía nada de nada. Y qué sorpresa! Es un lugar ideal para descansar del trajín de la ciudad. Si visitas la ciudad y tienes la suerte de encontrarte con una tarde soleada, creo que no puedes ir a un lugar mejor para pasear y volver a la calma. Los árboles, espléndidos y suntuosos, ofrecen buenas sombras y crean una atmósfera romántica capaz de transportarte en el tiempo. Muy y muy recomendable!Despite not having ever gone for me Amsterdam was the city of bicycles, canals, coffeeshops, the windows with women, Van Gogh and Anne Frank House. Voldenpark did not know. And what a surprise! It is an ideal place to unwind from the bustle of the city. If you visit the city and you are lucky enough to visit on a sunny afternoon, I can not go to a better place to walk and cool down. The trees, splendid and sumptuous, provide good shade and create a romantic atmosphere can transport you in time. Very, very recommended

2 comentaris

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Fragments

Quan visites un país per primera vegada veus coses que diuen molt del lloc i de la gent que l’habita. Us mostro alguns  detalls que m’han cridat l’atenció del meu  breu pas per l’estat d’Israel. Gairebé totes les cases són de pedra i tenen dipòsits i plaques solars a la teulada.Cuando visitas un país por primera vez ves cosas que dicen mucho del lugar y de la gente que lo habita. Os muestro algunos detalles que me han llamado la atención de mi breve paso por el estado de Israel. Casi todas las casas son de piedra y tienen depósitos y placas solares en el tejado . When you visit a country for the first time you  see things that say a lot of people that inhabit them. Shows you some details that caught my attention from my brief tenure with the state of Israel. Almost all the houses are stone and have tanks and solar panels on the roof.

I malgrat ser un país tan àrid, amb el sistema del gota a gota aconsegueixen tenir  parterres  amb plantes i  flors. Y a pesar de ser un país tan árido, con el sistema del goteo tienen los parterres con plantas y flores. It is a very arid country, but with the drip system are the flower beds with plants and flowers.

Els ascensors dels  hotels  israelians  en què vam estar eren força peculiars; solen estar preparats per tal  que durant el shabat no s’hagin de prémer els botons, i aquest en concret estava decorat amb el mapa del país. Los ascensores de los hoteles israelíes en los que estuvimos eran  bastante peculiares, suelen estar preparados para que durante el Shabat no se tengan que pulsar los botones, y éste en concreto estaba decorado con el mapa del país. The hotels elevators are usually prepared so that during the Sabbath not be pressing the buttons, and this in particular was adorned with a map of the country.

Alguns rètols tenen ratllats els escrits en hebreu. Algunos rótulos tienen rayados los escritos en hebreo. Some signs are written in the Hebrew grated

La mezuzà que es veu a les portes de les cases jueves és també a les portes de les habitacions dels hotels. La mezuzá que se ve en las puertas de las casas judías se encuentran también en  las puertas de las habitaciones de los hoteles. The mezuzá that looks at the doors of Jewish homes is also at the doors of hotel rooms.

Aquest tipus d’ instal·lacions també sobten una mica .  Este  tipo de  instalaciones también sorprenden. These facilities also a bit sudden.

I fins aquí els meus records d’Israel!  Y hasta aquí mis recuerdos de Israel And that’s my memories of Israel!

Deixa un comentari

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Holy Land

Hi ha llocs que  trasbalsen i  deixen empremta;  i  a mi  -dona de poca fe-  el Mar de Galilea em va emocionar . There are places that disturb and leave their mark, and the Sea of Galilee touched me. Hay lugares que trastornan y dejan huella, y a mí -mujer de poca fe- el Mar de Galilea me emocionó

A Betlem me’n vull anar … Lloc on va néixer Jesús: un estel, una gran llum ! In Bethlehem I want to go … Place where Jesus was born: a star, a great light!  Belén , campanas de Belén… Lugar donde nació Jesús: una estrella, una gran luz!

La muntanya de les oliveres: la tristor i l’abatiment. The Mount of Olives, the sadness and depression. El monte de los olivos: la tristeza y el abatimiento.

Hem trepitjat les lloses on Jesús fou maltractat pels soldats i on va començar el seu Via Crucis. We walked the slabs where Jesus was mistreated by soldiers, where he began his Via Crucis. Hemos pisado las losas donde Jesús fue maltratado por los soldados y donde comenzó su Vía Crucis.

I ben a prop, El Sant Sepulcre: lloc on es va produir la crucifixió, enterrament i resurrecció de Crist. And close up, The Holy Sepulchre: where there was the crucifixion, burial and resurrection of Christ. Y muy cerca, El Santo Sepulcro: lugar donde se produjo la crucifixión, entierro y resurrección de Cristo.

Església de  l’Assumpció de Maria; un lloc impressionant!  Church of the Assumption of Mary; awesome! Iglesia de la Asunción de María, un lugar impresionante!

Deixa un comentari

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Masada

Una roca enmig del desert.  Una roca en medio del desierto.  A rock in the desert.

El 2001 Masada va ser declarada per la UNESCO  Patrimoni de la humanitat; és un lloc amb una forta càrrega simbòlica  d’afirmació i resistència per al nacionalisme jueu; no és un lloc només turístic sinó que és de visita obligada per als nacionals. Si es vol visitar bé , no us recomano anar-hi  per l’agost  perquè estant a més de 40 graus, jo només en vaig poder fer un tast; no em vaig veure amb cor de fer el recorregut complet per aquesta impressionant fortalesa. Ara em posaré a buscar la pel·lícula per poder reviure la història d’aquesta Numància israeliana.

En 2001 Masada fue declarada por la UNESCO Patrimonio de la humanidad, es un lugar con  una fuerte carga simbólica de afirmación y resistencia para el nacionalismo judío, no es un lugar sólo turístico sino que es de visita obligada para los nacionales. Si se quiere visitar bien, no os recomiendo ir en agosto porque estando a más de 40 grados, yo sólo pude hacer una cata, no me sentí con fuerzas para hacer el recorrido completo por esta impresionante fortaleza. Ahora buscaré la película para poder revivir la historia de esta Numancia israelí.
 

In 2001, Masada was declared a UNESCO World Heritage Site is a place with a strong symbolic statement and national resistance to the Jewish people. It is not only a tourist but is a must for nationals. If you want to visit it, do not recommend going in August because, being over 40 degrees, I could only do a tasting, I was not strong enough to make the complete tour of this impressive rock. Now look for the movie to relive the history of Masada.
 

Deixa un comentari

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Streets of Jerusalem

Per a una occidental com jo, entrar a l’Antiga Jerusalem per la Porta de Damasc un vespre de Ramadà va ser com entrar a formar part d’una òpera: música, llum, colors, olors i un munt de gent anant amunt i avall. Era a Orient, no hi havia cap mena de dubte. Comencava a trepitjar i a respirar els carrers empedrats de Jerusalem. Us n’ofereixo una mostra.  Amb compte, que aquests carrers rellisquen!

Para una occidental como yo, entrar en la Antigua Jerusalén por la Puerta de Damasco una noche de Ramadán fue como entrar a formar parte de una ópera: música, luz, colores, olores y un montón de gente yendo arriba y abajo . Estaba en Oriente, no había duda. Comenzaba a pisar y respirar las calles empedradas de Jerusalén. Aquí os dejo una muestra . Con cuidado, que estas calles resbalan!

I went into the Old Jerusalem by the Damascus Gate and was like stepping into an opera. It was an evening of Ramadan and all was light, music, colors, smells and people going up and down. Finally step on the cobblestone streets of Jerusalem. We present a sample of these streets. Be careful that the stone slides!

2 comentaris

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Erg Chebbi

 

Per arribar a les dunes de Merzouga ( Erg Chebbi) vam optar  pel camell; el que està en primer pla va ser el meu.Vam tenir temps de fer-nos amics: unes 4 hores d’anada i 4 més de tornada.

Para llegar a las dunas de Merzouga (Erg Chebbi) optamos por  el camello, el mio es nel que está en primer plano. El trayecto duró unas 4 horas de ida y 4 de vuelta.

 To get to the dunes of Merzouga (Erg Chebbi) opted for the camel, I traveled with the one in the foreground. The trip lasted about 4 hours there and four back.

En marxa!

En començar la caravana tot eren rialles i crits, però, a poc a poc, ens vam anar tranquil·litzant . Els guies callats i respectuosos, i els camells aguantant un cop més la inexperiència dels turistes. Només se sentia el vent  i tot era  silenci i calma;  el vaivé  dalt  del camell  es va convertir en una mena de dansa  que convidava a deixar-se portar, a aïllar-se del món conegut; a poc a poc  m’endinsava en un món tranquil i serè . S’assemblava molt a la felicitat!

Al comenzar la caravana todo eran risas,  poco a poco, nos fuimos tranquilizando. Los guías callados y respetuosos, y los camellos aguantando una vez más la inexperiencia de los turistas. Sólo se oía el viento y todo era silencio y calma, el vaivén arriba del camello se convirtió en una especie de danza que invitaba a dejarse llevar, a aislarse del mundo conocido; poco a poco me adentré en un mundo tranquilo y sereno. Se parecía mucho a la felicidad!

  At the start of the caravan were all laughing, little by little, we were reassured. The only sound was the wind. All invited to get carried away, to withdraw from the world, little by little I went into a calm and peaceful world. It was a unique experience!

Un company de viatge no es va entendre amb el camell i va anar al seu aire, caminant pel desert i fent-nos unes fotos esplèndides. Jo sóc la primera de la segona cordada.

Un compañero de viaje dejó el camello y prefirió caminar por el desierto. Nos hizo unas fotos espléndidas. Yo soy la primera de la segunda cordada.

A travel companion left the camel and preferred walking through the desert. We did some wonderful pictures. I am the first of the second roped.

Vam sopar i vam fer nit al desert, al ras. A penes vaig dormir; no havia vist mai un cel tan estrellat com aquell, era fascinant!  I abans de l’alba, uns quants vam pujar – amb una certa dificultat –  a una duna per veure sortir el sol. Va valer la pena !!

Cenamos e hicimos noche en el desierto, al raso. Apenas dormí, no había visto un cielo tan estrellado como aquel, era fascinante! Y antes del amanecer, algunos subimos – con cierta dificultad – a una duna para ver salir el sol. Valió la pena!

We did dinner and night in the desert by starlight. I barely sleep, had never seen such a starry sky like that, it was fascinating! And before dawn, climbed a few – with some difficulty – in a dune to watch the sunrise. It was worth it!

El viatge el va  organitzar  l’agència Marhaba, especialistes en el Marroc

2 comentaris

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Capri ( Italia )

Paolo Conte em porta cap a Itàlia: ciutats bellísimes, malaltes de tant art; cels molt blaus; una llengua dolça i musical; i una gent espavilada i simpàtica que sempre se surt de tot. ( Josep Pla deia que els italians sempre ” si arrangiano ” i crec que tenia raó).

Us convido a visitar Capri  amb un video molt complet i unes instantànies meves. Itàlia  sempre és un bon destí.

Paolo Conte me lleva hacia Italia: ciudades bellísimas, enfermas de tanto arte; cielos muy azules; una lengua dulce y musical; y una gente sabia y simpática . (Josep Pla decía que  los italianos siempre “si arrangiano” y creo que tenía razón).

Os invito a visitar Capri con un video muy completo y unas instantáneas mías.  Italia siempre es un buen destino.

 

Paolo Conte takes me to Italy: beautiful cities, sick so much art; very blue skies; a sweet and musical language and a wise and friendly people.

I invite you to visit Capri with a video and a snapshot mine. Italy is always a good destination

I ara la recepta del Limoncello

1 comentari

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)

Baracoa (Cuba)

 Baracoa  és una ciutat que em va captivar; vull pensar que hi tornaré. Fins al 1964 només s’hi podia arribar per mar. Machin ho canta molt bé. Us deixo unes instantànies meves i un video meravellós.

Baracoa es una ciudad que me cautivó, quiero pensar que volveré allí algún día. Hasta el 1964 sólo se podía llegar por mar. Machin lo canta muy bien. Os dejo unas instantáneas mías y un video maravilloso.

Baracoa is a city that captivated me, I think I will return there someday.  Until 1964 they could only reach by sea. Machin sings it very well. I leave my few snapshots and a wonderful video.

 

1 comentari

Filed under Instantànies de viatges ( Travel snapshots)