Category Archives: Poemes

Envy

Tinc enveja.

És un secret

que no havia dit mai a ningú.

conec un vailet

que viu en algun lloc

i l’envejo.

L’envejo

per la seva manera de barallar-se

– jo no era tan senzill ni tan valent –

L’envejo

per la seva manera de riure

– quan jo era petit , no sabia riure com ell –

Sempre va ple de rascades i bonys

– jo anava més pentinat

i menys senyalat –

Tots aquells trossos

que jo em saltava en els llibres

ell els llegeix:

també en això és més fort.

Recte d’una honradesa sense concessions,

no perdonarà mai el mal,

i allà on jo deixava la ploma, dient :

“ No val la pena “

ell dirà :

“ Sí, que la val “

i l’agafarà.

Si no pot desfer un nus

el talla,

allà on jo no el tallo

ni el desfaig.

I si s’enamora

és per sempre més;

no deixa d’estimar;

jo en canvi, m’enamoro,

però deixo d’estimar

Jo amago l’enveja,

somric,

dissimulo, fent cara d’ingenu:

“ Algú ha de somriure,

algú ha de viure diferent…”

però per més que me’n vulgui convèncer

repetint:

“ cadascú té el seu propi destí…”

no puc oblidar que en algun lloc hi ha un vailet

que arribarà molt més lluny que jo.

Link :  Ievgueni Ievtuixenko, Alcaldesas por imperativo moral

imagesCAV47SZO

Imatges de la xarxa

De tant en tant torno a aquest poema de Ievtuixenko que vaig llegir per primera vegada quan feia el Batxillerat. Aquesta vegada m’hi ha portat un reportatge que he llegit al suplement dominical de El País que parla de 4 alcaldesses italianes que volen canviar la manera de fer política, que s’enfronten amb valentia  a les inèrcies d’uns pobles que tenen vinculacions molt fortes amb la Màfia. Jo crec que els polítics corruptes, els esportistes mentiders …  s’han de denunciar, però també penso que sobretot hem de posar el focus en persones en què val la pena emmirallar-se. Són les que deixen empremta i les que ens permeten saber que no vivim en un femer.

De vez en cuando vuelvo a este poema de Ievtuixenko que leí por primera vez cuando hacía el Bachillerato. Esta vez me he acercado por un reportaje que he leído en el suplemento dominical de El País que habla de 4 alcaldesas italianas que quieren cambiar la manera de hacer política, que se enfrentan con valentía a las inercias de pueblos que tienen vinculaciones muy fuertes con la Mafia. Yo creo que los políticos corruptos, los deportistas mentirosos … deben denunciarse, pero que sobre todo debemos poner el foco en personas en las que vale la pena mirarse. Son las que dejan huella y las que nos permiten saber que no vivimos en un estercolero.

From time to time I return to this poem Ievtuixenko. This time I approached by a report in El Pais that speaks of four Italian mayors faced with courage to the inertia of people who have very strong links with the Mafia. I think corrupt politicians and liars athletes must be reported, but above all we must put the focus on honest and courageous people. They are the ones that allow us to know that we do not live in a dump.

imagesCAEE1EWT

Tengo envidia. Es un secreto que no había dicho nunca a nadie. Conozco a un muchacho que vive en algún sitio y le envidio. // Le envidio por su manera de pelear – Yo no era tan sencillo ni tan valiente – Le envidio por su manera de reír- Cuando yo era pequeño, no sabía reír como él – // Siempre lleno de arañazos y chichones – Yo iba más peinado y menos señalado – // Todos aquellos trozos que yo me saltaba en los libros él los lee: también en esto es más fuerte.//  Recto de una honradez sin concesiones, no perdonará nunca el mal, y donde yo dejaba la pluma, diciendo: “No vale la pena” él dirá: “Sí, que la vale” y la cogerá. // Si no puede deshacer un nudo lo corta, donde yo no lo corto  ni lo deshago. // Y si se enamora es para siempre; no deja de amar;  yo en cambio, me enamoro, pero dejo de amar // Yo escondo la envidia, sonrío, disimulo, poniendo cara de ingenuo: “Alguien tiene que sonreír, alguien tiene que vivir diferente … “pero por más que me quiera convencer repitiendo: “Cada uno tiene su propio destino …” no puedo olvidar que en algún lugar hay un muchacho que llegará mucho más lejos que yo.

Xina

Tiananmen. Man in front of tanks

I have envy. This secret I have not ever told anyone. I know a guy who lives somewhere and I envy him. / / I envy him for his way of fighting – I was not so simple or so brave – I envy him for his way of laughing-When I was little, I knew laugh as he laughed – / / Always full of scratches and bumps – I was more hair and less scratches – / / All those pieces that I jumped in the books he reads, it is also stronger. / / he is honest, does not make concessions, he will never forgive evil, and where I left the pen, saying: “not worth it” he will say: “Yes, that’s it” and pick the pen. / / If he can not undo a knot, he cuts it, I do not cut the knot, not rid the knot. / / And if he falls in love for ever, he did not stop loving, I instead I fall, but I stopped loving / / I hide my envy, I smile, I do ingenuous face: “Someone has to smile, someone has to live differently … “but as much as I want to convince repeating:” Everyone has their own destiny … “I can not forget that somewhere there is a guy who will come much farther than me.

http://www.youtube.com/watch?v=H8dZMrDAD1Y

9 comentaris

Filed under Poemes, Reflexions

Mighty Money

El motor que mou el món és el diner, sempre ha estat així i ara es nota més que mai. Els privilegiats no volen perdre prebendes i els plats trencats els acabem pagant els de sempre, què hi farem! Però com que l’optimisme és l’últim que s’ha de perdre m’he posat a cantar a duo amb Paco Ibañez perquè sempre m’ha donat molta força; ha estat una barreja d’alegria i estremiment. Fa anys i panys que no  l’escoltava i ara, que per al meu gust hi ha un excés d’espectacle i una falta d’humor i intel·ligència, m’ha vingut molt de gust tornar als clàssics: Quevedo i Ibañez. Qui en dóna més!

Me’n vaig uns dies fora de Barcelona per desconnectar. Bones vacances!

http://www.youtube.com/watch?v=q7EAK9xSCqs

http://www.youtube.com/watch?v=0NZDg5L9-nY

Poema de Quevedo

Madre, yo al oro me humillo,
él es mi amante y mi amado,
pues de puro enamorado
de continuo anda amarillo;

que pues, doblón o sencillo,
hace todo cuanto quiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Nace en las Indias honrado
donde el mundo le acompaña;
viene a morir en España
y es en Génova ( Suiza,…)  enterrado;

y pues quien le trae al lado
es hermoso aunque sea fiero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Es galán y es como un oro;
tiene quebrado el color,
persona de gran valor,
tan cristiano como moro;
pues que da y quita el decoro
y quebranta cualquier fuero,
poderoso caballero
es don Dinero.

Son sus padres principales,
y es de noble descendiente,

porque en las venas de oriente
todas las sangres son reales;
y pues es quien hace iguales
al duque y al ganadero,
poderoso caballero
es don Dinero.

(…)

Por importar en los tratos
y dar tan buenos consejos,
en las casas de los viejos
gatos le guardan de gatos;
y pues él rompe recatos
y ablanda al juez más severo,
poderoso caballero
es don Dinero.

(…)

Links:   Quevedo ,Paco Ibañez

El motor que mueve el mundo es el dinero, siempre ha sido así y ahora se nota más que nunca. Los privilegiados no quieren perder prebendas y los platos rotos los acabamos pagando los de siempre, ¿qué vamos a hacer! Pero como el optimismo es lo último que debe perderse me he puesto a cantar a dúo con Paco Ibañez porque siempre me ha dado mucha fuerza; ha sido una mezcla de alegría y estremecimiento. Hace muchos años que no le escuchaba y ahora, que para mi gusto hay un exceso de espectáculo y una falta de humor e inteligencia, me apetecía mucho gusto volver a los clásicos: Quevedo e  Ibañez. Quién da más!

Me voy unos días fuera de Barcelona para desconectar. Felices vacaciones!

The motor that moves the world is money, always has been and now is more noticeable than ever. The privileged not want to lose perks and end up paying the piper as always, what we do! But optimism is the last thing to be missed I have started to sing a duet with Paco Ibañez. He always gave me great strength, and now I felt a mixture of joy and trepidation. For many years, not listening and now, for my taste there is too much show and a lack of humor and intelligence, I really wanted to return to the classics like: Quevedo and Ibanez. Who gives more!

I’m a few days away from Barcelona to disconnect. Happy holidays!

2 comentaris

Filed under Cançons ( Songs ), Poemes

Eclipse

De vegades les coses no van bé i costa de veure-hi clar, però tot allò que passa té un sentit. I tant que el té! El que costa i cal fer és prendre consciència i mirar al fons del pou per saber quina lluna ens eclipsa.  A veces las cosas no van bien y cuesta ver con claridad,  pero todo lo que pasa tiene un sentido. Claro que lo tiene! Lo que cuesta y hay que hacer es tomar conciencia y mirar en el fondo del pozo para saber qué luna nos eclipsa. Sometimes things go wrong and it is difficult to see clearly, but everything that happens has a meaning. It is sure! What it takes and you have to do is be aware and look at the bottom of the well to know what we eclipsed moon.

Imatge de la xarxa

Tot el que toques

Tot el que veus

Tot el que proves

Tot el que sents

Tot el que estimes

Tot el que odies

Tot el que crees

Tot el que destrueixes

Tot el que fas

Tot el que dius

Tot el que menges

cadascú amb qui t’ajuntes

Tot el que menysprees

cadascú amb qui et baralles

Tot el que és ara

Tot el que ha estat

Tot el que està per venir

I cada cosa sota el sol

Té un sentit

però el sol està eclipsat per la lluna

Links: Roger Waters,   EclipseEl costat fosc de la lluna 

Todo lo que tocas

Todo lo que ves

Todo lo que pruebas

Todo lo que sientes

Todo lo que amas

Todo lo que odias

Todo lo que creas

Todo lo que destruyes

Todo lo que haces

Todo lo que dices

Todo lo que comes

Cada uno con quien te juntas

Todo lo que desprecias

Cada uno con quien te peleas

Todo lo que es ahora

Todo lo que ha sido

Todo lo que está por venir

Y cada cosa bajo el sol

Tiene un sentido

Pero el sol está eclipsado por la luna

All that you touch

All that you see

All that you taste

 All you feel.

All that you love

All that you hate All you distrust

All you save.

 All that you give

All that you deal

All that you buy,

 beg, borrow or steal.

All you create

All you destroy

All that you do

All that you say.

All that you eat

And everyone you meet

 All that you slight

 And everyone you fight.

All that is now

All that is gone

 All that’s to come

 and everything under the sun

 is in tune

but the sun is eclipsed by the moon.

Roger Waters

Deixa un comentari

Filed under Cançons ( Songs ), Poemes

Homeland

Aquesta Pàtria no és la d’Aribau, però tambés és jocfloralesca. La reescric en homenatge al meu pare i a la meva família paterna que se saben moltes estrofes de memòria des que anaven a escola de petits. En desconeixem l’autor; algú ens pot ajudar?

La Pàtria

Tenim tots des de naixença

un trosset de terra al món

que se’ns grava en la memòria

i arrela en nostre cor.

Allà ens ha gronxat la mare,

de petits en el bressol,

adormint-nos a abraçades,

despertant-nos a petons.

Allà hem après en créixer,

a assajar els primers mots,

desplegant la nostra pensa

a la llum de la raó.

Allà amb nostres alegries

hem barrejat nostres plors

i amb els primers parenostres,

nostres primeres cançons.

Allà de la nostra família

hem conegut els records

i hem après dels nostres avis

les més belles tradicions.

Allà hem sentit els afectes

que hem alçat en nostre cor

un temple a la fe sagrada

i un paradís a l’amor.

I bregant i fent-nos homes

hem honrat el nostre nom

amb el treball i la ciència

amb la virtut i l’honor.

Com no havem, doncs, d’estimar-lo

aquest bell trosset de món,

si en ell hi tenim gravades

les més pures afeccions?

( … )

Tot alegra nostra vida

i tot parla a nostre cor

com un llibre ple de notes,

com un jardí ple de flors.

Flors tristes o flors alegres,

segons obrim sos capolls,

ran mateix del cementiri

o bé a l’ombra del bressol.

I aquell bell racó de terra

aquell bell trosset de món

on hem vist la llum del dia

i esperem tranquils la mort.

Té un nom tan pur, tan alegre

expressiu i afectuós

que per sentir-lo i comprendre’l

cal dir Pàtria amb la mà al cor.

Link: Terres catalanes

Esta Patria no es la de Aribau, pero tambien es de Juegos Florales. La reescribo en homenaje a mi padre y a mi familia paterna que recuerdan muchas estrofas de memoria desde que iban a la escuela . Desconocemos el autor; alguien nos puede ayudar?

Tenemos todos desde nacimiento un pedacito de tierra en el mundo, que se nos graba en la memoria y queda en nuestro corazón. Allí nos ha mecido la madre, de pequeños en la cuna, durmiéndonos en abrazos, despertándonos a besos.  Allí hemos aprendido al crecer, a ensayar las primeras palabras, desplegando nuestro pensar a la luz de la razón.  Allí con nuestras alegrías hemos mezclado nuestros llantos, y con las primeras oraciones, nuestras primeras canciones.  Allí de nuestra familia hemos conocido los recuerdos y hemos aprendido de nuestros abuelos las más bellas tradiciones.  Allí hemos sentido los afectos que hemos levantado en nuestro corazón, un templo a la fe sagrada y un paraíso en el amor.  Y lidiando y haciéndonos hombres hemos honrado nuestro nombre con el trabajo y la ciencia, con la virtud y el honor.  Como no hemos, pues, de amarlo este bello pedacito de mundo, si en él tenemos grabados los más puros afectos?  (…)  Todo alegra nuestra vida y todo habla a nuestro corazón como un libro lleno de notas, como un jardín lleno de flores.  Flores tristes o flores alegres, según abrimos sus capullos, al lado mismo del cementerio o bien a la sombra de la cuna.  Y aquel bello rincón de tierra aquel bello pedacito de mundo donde hemos visto la luz del día y esperamos tranquilos la muerte.  Tiene un nombre tan puro, tan alegre expresivo y cariñoso que para sentirlo y comprenderlo hay que decir Patria con la mano en el corazón.

This Homeland  is not to Aribau, but is also literary contest. The rewrite in tribute to my father and paternal family who remember many verses by heart since I went to school. Not know the author, someone can help?

We have everyone from birth a piece of land in the world, that we recorded in memory and remains in our hearts. There has rocked the mother, as children in the crib, falling asleep in embraces, waking him with kisses.   There we learned growing up, to test the first words, deploying our thinking in the light of reason.   There with our joys have mixed our tears, and the primerass prayers, our first songs.   There we met our family memories and have learned from our grandparents the most beautiful traditions.   There have felt the emotions that have risen in our hearts, a temple sacred to the faith and love in paradise.   And dealing with and making men we have honored our name with the work and science, virtue and honor.   As we have therefore to love this beautiful piece of world, if we recorded it the purest affections?   (…)   All joy to our life and everything speaks to our heart as a book full of notes like a garden full of flowers.   Sad flowers or happy flowers, as their blossoms open, right next to the cemetery or in the shade of the crib.   And the beautiful spot of land that beautiful piece of world where we have seen the light of day and hopefully peaceful death.   It has a name so pure, so expressive and affectionate glad to feel it and understand it must be said Homeland hand on the heart.

8 comentaris

Filed under Catalunya (Catalonia), Poemes

Dear enemy

Amadíssims enemics,

si algun me’n vol ser encara,

guardians del meu honor,

mirall de les meves taques,

herbejadors de mon camp,

traieu-me’n les herbes males,

traieu-ne espines i tot;

jo us daré foc per cremar-les.

Si flors hi arribo a collir

les guardaré per vosaltres.

Lo bé que m’heu fet és gran;

de genolls a vostres plantes

jo us ne dono grans mercès;

Déu vos ne done la paga

JacintVerdaguer (1845-1902), Flors del calvari (1896)

Amadísimos enemigos, si alguno  quiere serlo todavía, guardianes de mi honor, espejo de mis manchas, podadores de mi campo, quitadme las hierbas malas, quitad espinas y todo; yo os daré fuego para quemarlas. Si flores llego a cosechar, las guardaré para vosotros. El bien que me habéis hecho es grande; de rodillas a vuestros pies yo os doy grandes gracias; que Dios os dé la paga

Dear enemy, if anyone wants to be yet, guardian of my honor,mirror of my spots,trimmers my field, remove weeds, thorns and put away everything;I will give fire to burn. If I get to harvest flowers, keep them around for you. The good I have done is great; kneeling at your feet I give great thanks; God grant you pay.

Sento els versos de Verdaguer i el cant de Poveda com un exemple d’integritat i com el rosec profund d’un home valent, generós  i agosarat que va haver de patir el descrèdit dels seus. A l’altra banda hi veig els difamadors, que, per sort, sempre queden retratats. Només hem de pensar en columnistes i tertulians professionals dels mitjans d’ara mateix que viuen de bescantar els altres. Siento los versos de Verdaguer y el canto de Poveda como un ejemplo de integridad y como el dolor profundo de un hombre valiente, generoso y atrevido que tuvo que sufrir el descrédito de los suyos. Al otro lado veo a los difamadores, que, por suerte, siempre quedan retratados. Sólo debemos pensar en columnistas y tertulianos profesionales que viven de difamar a los demás. Verdaguer’s words and singing Poveda is an example of integrity, deep pain of a brave, generous and daring he had to suffer the disgrace of their own. On the other side I see the detractors, who, fortunately, there are always portrayed. We need only think of columnists and commentators professionals who live to defame others

Link : Poveda canta  A mos bescantadors,  Humor y sangre, Elvira Lndo, Una blusa amarillo limón, Ana M. Moix

Deixa un comentari

Filed under Cançons ( Songs ), Poemes

Ángel González

Acabo de fer anys i sóc feliç de  celebrar-ho;  i, amb tot, que bé que entenc aquest poema d’Ángel González! Com es nota el pas del temps! I com  deia un altre poeta:  “Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde”…

Cumpleaños

Yo lo noto: cómo me voy volviendo
menos cierto, confuso,
disolviéndome en el aire
cotidiano, burdo
jirón de mí, deshilachado
y roto por los puños
Yo comprendo: he vivido
un año más, y eso es muy duro.
¡Mover el corazón todos los días
casi cien veces por minuto!

Para vivir un año es necesario
morirse muchas veces mucho

 Links : Ángel González,  Me basta así  , Es lo que pasa! Jaime Gil de Biedma, La energía de los veteranos

I noticed: how I’m becoming less certain and confusing. I’m melting in the air everyday. I am a rough patch of my own, frayed and broken fists.
I understand: I’ve lived another year, and that is very hard. Move the heart every day almost a hundred times a minute!
To live a year is needed to die. Die many many times.

http://www.hhzpain.net/inthemoodforblog/?cat=24

Acabo de cumplir años y soy feliz de celebrarlo, pero como entiendo este poema de Ángel González! Como se nota el paso del tiempo! Como decía otro poeta: “Que la vida iba en serio uno lo empieza a comprender más tarde” …

I just celebrated my birthday and I am happy to celebrate, but as I understand this poem by Angel Gonzalez! As noted the passage of time! As another poet said: “That life was a serious one begins to understand it later…”

3 comentaris

Filed under Poemes

Excelsior

Sempre, sempre mar endins. Constant, segur, decidit; un pèl altiu i agosarat. Reconec que l’adverbi sempre em fa por i enveja alhora; deu ser perquè sóc de les que de seguida plego veles.  Amb tot, el vitalisme que traspua aquest poema em té el cor robat. En faig un recordatori en  el  Centenari  de  la mort de Joan Maragall.

Vigila, esperit, vigila;
no perdis mai el teu nord;
no et deixis dur a la tranquil.la
aigua mansa de cap port.

Gira, gira els ulls enlaire,
no miris les platges roïns,
dóna el front an el gran aire;
sempre, sempre mar endins.

Sempre amb les veles suspeses
del cel al mar transparent;
sempre entorn aigües esteses
que es moguin eternament.

Fuig-ne de la terra immoble;
fuig dels horitzons mesquins;
sempre al mar, al gran mar noble:
sempre, sempre mar endins.

Fora terres, fora platja;
oblida’t de tot regrés;
no s’acaba el teu viatge;
no s’acabarà mai més.  

Vigila, espíritu, vigila;
no pierdas nunca tu norte;
no te dejes llevar a la tranquila
agua mansa de ningún puerto.
Gira, gira los ojos hacia arriba,
no mires las playas mezquinas
da la  frente al gran aire;
siempre, siempre mar adentro.
Siempre con las velas tendidas
del cielo al mar transparente;
siempre entorno aguas extendidas
que se muevan eternamente.
Huye  de la tierra inmueble;
huye de los horizontes mezquinos;
siempre al mar, al gran mar noble:
siempre, siempre mar adentro.
Fuera tierras, fuera playa;
olvídate de todo regreso;
no se acaba tu viaje;
no se acabará nunca más

Siempre, siempre mar adentro. Constante, seguro, decidido; algo altivo y atrevido. Reconozco que el adverbio siempre me da miedo y envidia a la vez; debe  de ser porque soy de las que enseguida arrio las velas. Con todo, el vitalismo que rezuma este poema me entusiasma. Hago un recordatorio en el Centenario de la muerte de Joan Maragall.

Always, always offshore. Constant, secure, determined, somewhat arrogant and bold. I recognize that the adverb always gives me fear and envy at a time must be because I am of that immediately strike the sails. However, the vitality that oozes this poem excites me. I make a reminder on the anniversary of the death of Joan Maragall.

Care, spirit, guard;
never lose your north
do not give in to the quiet
still waters of a port.
Turn, turn your eyes upward,
do not look petty beaches
gives the front of the large air
always, always offshore.
Always with outstretched sails
clear sky to the sea;
always extended water environment
to move forever.
Flee from the land property;
avoids narrow horizons;
always at sea, the great sea noble:
always, always offshore.
Outside lands, outside beach;
Forget everything back;
not just your journey;
will not stop anymore

1 comentari

Filed under Poemes

Verdaguer

Jacint  Verdaguer, poeta i capellà. Molts dies passo pel costat del monument que Barcelona va erigir en homenatge a mossèn Cinto i me’l miro. Però aquesta setmana en què encara cueja  la visita de Benet XVI  l’he vist allà enfilat com aquest bri  de lli, senzill, fort i flexible que des de terra es projecta cap al cel.

Jo

bri
fi
de lli,
dret
i prim
fins al cim.
Colliu-me,
quan floriré;
teixiu-me,
i us vestiré
d’un llani-llini
blanc com l’armini.

Jo

bri
fi
de lli.
Mon tronc
és un jonc;
ma flor,
un rubí.

Tinc
cinc
fulles
en la flor,
totes belles
i vermelles
com un cor.

                                    Lli , de Jacint Verdaguer. Brins d’espígol. 

 Jacint Verdaguer, poeta y sacerdote. Muchos días paso por delante del monumento que Barcelona erigió en homenaje a mosén Cinto y lo miro. Pero esta semana en que aún colea la visita de Benedicto XVI lo he visto allí encaramado como una  hebra de lino, sencillo, fuerte y flexible que desde tierra se proyecta hacia el cielo .

Yo soy hebra fina de lino derecha y delgada hasta la cima. Cogedme cuando florezca; tejedme, y os vestiré de un lano-lino blanco como el armiño. 

 Yo soy hebra de lino. Mi tronco es un junco; mi flor, un rubí.

Tengo cinco hojas en la flor, todas bellas y rojas como un corazón.

 

Jacint Verdaguer, poet and priest. Many days I pass by the monument erected in honor of  Verdaguer and watch him. But this week you still kicking the visit of Benedict XVI, I have seen him  like this one strand of linen, simple, strong and flexible, since land is projected into the sky.

I am a fine linen thread right and thin to the top. Pick me when I  flourish;  f you weave me;  I will dress you with a wool-linen white  like  ermine.

I am a linen thread. My trunk is a rush; my flower, a ruby. 

I have five leaves in flower,  all beautiful and red like a heart.

 

2 comentaris

Filed under Poemes

It was not far

Joan Margarit, pregoner de La Mercè d’aquest any, és a punt de publicar un nou poemari. A Catalunya Ràdio n’ha fet un avançament. La conversa  que manté amb Manuel Fuentes és deliciosa. La podeu escoltar a l’enllaç anterior; seran uns minuts ben emprats.

Joan Margarit, pregonero de la Mercè de este año, está a punto de publicar un nuevo poemario. En Catalunya Ràdio ha hecho un adelanto. La conversación que mantiene con Manuel Fuentes es deliciosa. La podéis escuchar en el enlace anterior, serán unos minutos bien empleados

Joan Margarit soon publish a new book of poems. In Catalunya Radio has made an advance. The conversation he has with Manuel Fuentes is delicious.

 

 No era lluny ni dífícil                                              el temps de la tristesa protectora.

Ni lejos ni difícil                                                          el tiempo de la tristeza protectora

It was not far and neither difficult                     the time of sadness protective

2 comentaris

Filed under Barcelona, Poemes

Lope

De Lope de Vega , m’agrada especialment aquest poema que parla de l’amor i del fet d’estar enamorat. Em sembla exquisit i genial. De Lope de Vega, me gusta especialmente este poema que habla del amor y del enamoramiento. Me parece exquisito y genial. Lope de Vega, I especially like this poem that speaks of love and romance. I feel fine and great. 

Desmayarse, atreverse, estar furioso,
áspero, tierno, liberal, esquivo,
alentado, mortal, difunto, vivo,
leal, traidor, cobarde, animoso;

 

no hallar fuera del bien centro y reposo,
mostrarse alegre, triste, humilde, altivo,
enojado, valiente, fugitivo,
satisfecho, ofendido, receloso;

huir el rostro al claro desengaño,
beber veneno por licor suave,
olvidar el provecho, amar el daño;

creer que un cielo en un infierno cabe,
dar la vida y el alma a un desengaño:
esto es amor: quien lo probó lo sabe

La pel·lícula que acaben d’estrenar no m’ha convençut gens. No he  entès quin era el propòsit: mostrar-lo com un murri, un  bon amant, un gran escriptor. No ho sé, però sembla feta amb moltes presses i poca reflexió.

The film that just premiered on the figure of Lope not convinced me. I did not quite understand what was the purpose: to show him  as an outsider, a great lover, a good writer.

 LOPE DE VEGA  La película que acaban de estrenar no me ha convencido. No he acabado de entender cuál era el propósito: mostrarlo  como un pícaro, un buen amante, un gran escritor … No lo sé, pero parece hecha con muchas prisas y poca reflexión.

Fainting and daring, be angry, 
rough, soft, liberal, aloof,
encouraged, mortal, dead, alive,
loyal, traitorous, cowardly and brave;

not find center and rest away from the well
appear happy, sad, humble, proud,
angry, brave, fugitive,
dissatisfied, offended, suspicious;

Do not show a clear disappointment,
drink the poison as if it were liquor soft
forget the good, love the damage;

believe that a sky is a hell,
give life and soul of a disappointment:
This is love: who has been in love knows

2 comentaris

Filed under Poemes