Category Archives: Espectacles ( Shows )

Angelhada

La Pavlovsky  ha transcendit  la  condició angèlica i s’ha convertit en una fada.

No parlo d’oïdes; em remeto al que he vist i als versos de Djalâl Ud-Rîn Rûmî :

(…)

Quan hagis transcendit la condició

d’home, sense cap mena de dubte esdevindràs

un àngel.

Ultrapassa fins i tot la condició angèlica ( … )

Link: Ángel Pavlovsky

La Pavlovsky ha trascendido la condición angélica y se ha convertido en una hada. The angelic Pavlovsky has transcended the status and become a fairy.

No hablo de oídas, me remito a lo que he visto y los versos de Djalal Ud.-Rin Rûmî:

(…)

Cuando hayas trascendido la condición,

de hombre, sin lugar a dudas te convertirás en

un ángel.

Sobrepasa incluso la condición angélica (…)

I am not speaking of ears, I refer to what I saw and verses you Djalal Rhine-Rumi:

(…)

When you have transcended the status

man, no doubt you will become

an angel.

Exceeds even the angelic condition (…)

Deixa un comentari

Filed under Espectacles ( Shows )

Raluy Circus

Recordo que de petita, molt de tant en tant, arribava un circ al poble i s’instal·lava a la plaça. Eren circs petits, familiars i tan  humils que de vegades ens havíem de portar les cadires de casa. No tenien els carruatges tan bonics com els del Raluy, però  eren gent entusiasta que encomanava l’alegria a petits i grans. Em pregunto com es veu i com es viu la vida des d’un d’aquests carruatges.

Recuerdo que de pequeña, muy de vez en cuando, llegaba un circo al pueblo y se instalaba en la plaza. Eran circos pequeños, familiares y tan humildes que a veces nos teníamos que llevar las sillas de casa. No tenían los carruajes tan bonitos como los del Raluy, pero eran gente entusiasta que contagiaba la alegría a pequeños y grandes. Me pregunto cómo se ve y cómo se vive la vida desde uno de estos carruajes.

I remember that very occasionally, a circus came to town and settled in the square. Circuses were small, so humble family and sometimes we had to bring chairs from home. Carriages were not as nice as those of Raluy, but they were enthusiastic people who spread the joy to children and adults. I wonder how it looks and how you live life from one of these carriages.

Aquests dies al Port Vell de Barcelona  s’hi ha instal·lat el Circ Raluy . Ja sabeu el lema: Passeu i veieu-ho! I meravelleu-vos; l’emoció està garantida.

Estos días  en el Port Vell de Barcelona se ha instalado el Circo Raluy. Ya sabéis  el lema: Pasen y vean! La emoción está garantizada. These days in the Port Vell of Barcelona is installed Raluy Circus. You know the slogan: Come and see! Excitement guaranteed.

Link : Lluís Raluy

 

1 comentari

Filed under Espectacles ( Shows )

María Pagés

Si sou a Barcelona, no us la perdeu!  Encara hi sou a temps!  Si estais en Barcelona, no os la perdáis! Aún estáis a tiempo!  If you are in Barcelona, do not miss. You still have time!

  Clicking here

Deixa un comentari

Filed under Espectacles ( Shows )

Zenet

Sensacional! per a mi, un gran descobriment. El “pálpito”  aquesta vegada no m’ha fallat. Sensacional! para mí, un gran descubrimiento. El “pálpito” esta vez no me ha fallado. Sensational! for me, a great discovery.

Bons músics i un home excepcional: sap com dir les cançons , com moure’s …  Té alguna cosa d’Aznavour i Sinatra . És dels que trobes guapo al cap d’una estona i no pas al primer moment : Zenet sedueix i enamora.

I tot això en el marc del Grec 2010 a la Plaça del Rei.

Buenos músicos y un hombre excepcional: sabe como decir las canciones, como moverse … Tiene algo de Aznavour y Sinatra. Es de los que ves guapo al cabo de un rato y no al primer momento:  Zenet seduce y enamora.

Good musicians and an exceptional man: he knows how to say the songs, like moving … He remembers Aznavour and Sinatra. It is a handsome man after a while and not the first time: Zenet seduce and love.

Deixa un comentari

Filed under Cançons ( Songs ), Espectacles ( Shows )

Good Football, Good People

Vaig viure la primera part del partit a La Virreina: moda, futbol, alegria i molta il·lusió  per guanyar. Un cap de setmana complet.

 

Viví la primera parte del partido en La Virreina: moda, fútbol, alegría y mucha ilusión por ganar.

 Fashion, football, fun and excited to win.

Mitja part  del partit i  0 -0  al marcador; Barcelona deserta: carrers buits, hospitals sense gent …

 Barcelona desierta: calles vacías, hospitales sin gente …

 deserted Barcelona: empty streets, hospitals without people …

Gent reunida  a les cases i a les terrasses dels cafès.

Gente reunida en las casas y en las terrazas de los cafés. Meeting in homes and in cafes.

I va arribar el GOOOOOOOOOOL  d’Iniesta. Plors, crits, petons i molta satisfacció. Som campions del món

 Y llegó el GOOOOOOOOOOOL de Iniesta. Llantos, gritos, besos y mucha satisfacción. Somos campeones del mundo!

GOOOOOOOAAAAAAL by Iniesta. Tears, screams, kisses and lots of satisfaction. We are world champions!!

Bon futbol i bona gent !  Tots ho celebrem.

Buen fútbol, buena gente. Good football and good people!

Deixa un comentari

Filed under Espectacles ( Shows )